025-32931503-4
09384652868
قم، 45 متری صدوق، نبش کوچه 11، زیرزمین داروخانه صادقی، پلاک 189

پیانو

کارشناس ارشد آهنگسازی دانشگاه هنر تهران و کارشناس نوازندگی ساز جهانی (پیانو)از دانشگاه هنر تهران
فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی نوازندگی ساز جهانی(پیانو) از دانشکده ی هنرهای زیبا دانشگاه تهران
شروع یادگیری پیانو در 14 سالگی دانشجوی موسیقی جهانی پردیس هنرهای زیبا و...
در حال بارگذاری ...