025-32931503-4
09384652868
قم، 45 متری صدوق، نبش کوچه 11، زیرزمین داروخانه صادقی، پلاک 189

سید مرتضی سید خاوری لنگرودی

استاد دکتر مرتضی سیدخاوری
مؤسس و مدیر مسئول مکتب خانه میرزا عبدالله  از سال 1368 تا کنون
مدرس تار و سه تار، ردیف دان و پژوهشگر موسیقی
 
نامبرده متولد 1351 در شهر قم است. موسیقی را از سال 1362 نزد استادان احمد عبادی، منصور نریمان، دکتر داریوش صفوت، داریوش پیرنیاکان؛ محسن نفر،کیوان ساکت، حسین علیزاده، محمدرضا لطفی،هادی منتظری،حاتم عسگری و داریوش طلایی فرا گرفته است. وی دارای گواهی منحصر به فرد اجازه آموزش ردیف میرزاعبدالله از استاد داریوش طلایی و همچنین دارای سابقه همکاری در آموزش موسیقی در کنار استادان محمدرضا لطفی و عبدالنقی افشار نیا و رامبد صدیف در مکتب خانه میرزاعبدالله تهران در سالهای 1376به بعد است در موسیقی با خوانندگانی چون حمیدرضا نوربخش و عبدالحسین مختاباد همکاری داشته است. استاد  سیدخاوری بنیان گذار اولین آموزشگاه موسیقی به شیوه امروز در شهر قم از سال 1368تا کنون است و اولین اجازه نامه آموزش موسیقی در قم از طرف اداره کل فرهنگ و ارشاد استان قم برای وی صادر گردیده است و تاکنون قریب به هزار نفر نزد وی موسیقی آموخته اند که از شاگردان وی می توان به آقایان محمد حسین عباسی، داودفراهانی، مصطفی سیادت، علیرضاگیتی رخ، سپهرلاجوردی،حامد حافظی،شریف زاده، محمد یوسفی و همچنین خانمها انسیه پارسایی،فرناز طاهری، ایمانیان، وامقیان و دیگران نام برد که امروزه در عرصه موسیقی به طور حرفه ای فعالیت دارند و به حفظ و اشاعه هنر اصیل موسیقی ایرانی در سراسر کشور اشتغال دارند. ایشان عضو هیئت مؤسس انجمن موسیقی ایران و نیز دارای سابقه عضویت در انجمن موسیقی برای چندین دوره متوالی و نیز کارشناس رسمی موسیقی در هیئت نظارت استان می باشند. آنچه مبرهن است اینکه گسترش موسیقی در شهر قم بدون تلاش های سالیان متمادی و پایمردی و اعتقاد وی در کسب جایگاه این هنر والا هرگز ممکن نبود. استاد خاوری دارای درجه علمی دکتری حقوق خصوصی و وکیل پایه یک دادگستری و کرسی استادی دانشگاه در درس حقوق  و در عین حال فارع التحصیل رشته نوازندگی ساز ایرانی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران با کسب نمره عملی یک در آزمون ورودی است  احاطه وی به مسایل حقوقی و نیز موسیقی ایرانی در کنار هم همواره ضامن بقای احترام به این هنر در سطح استان و کشور بوده، عنوان پایان نامه وی در هنرهای زیبا " حقوق موسیقی در ایران" است که با نمره 20 از آن دفاع گردیده است.  ایشان عضو پیوسته خانه موسیقی ایران و دارای مقالات متعدد علمی در زمینه موسیقی و حقوق هستند که از جمله مقاله " ارتباط مذهب و موسیقی" منتشر در مجله علمی، فرهنگی و هنری ادبستان در سال 1370 می باشد. در حال حاضر نامبرده با تدوین دوره کامل آموزش موسیقی ایرانی که حاصل بالغ بر 30 سال تجربه در آموزش موسیقی است در سه سطح ابتدایی، متوسطه و عالی در روزهای سه شنبه برای علاقه مندان در آموزشگاه تدریس دارند.
 
پیشینه هنری
موسیقی را از سال 1362 نزد استادان احمد عبادی، منصور نریمان، دکتر داریوش صفوت، داریوش پیرنیاکان؛ محسن نفر،کیوان ساکت، حسین علیزاده، محمدرضا لطفی،هادی منتظری،حاتم عسگری و داریوش طلایی فرا گرفته است. وی دارای گواهی منحصر به فرد اجازه آموزش ردیف میرزاعبدالله از استاد داریوش طلایی و همچنین دارای سابقه همکاری در آموزش موسیقی در کنار استادان محمدرضا لطفی و عبدالنقی افشار نیا و رامبد صدیف در مکتب خانه میرزاعبدالله تهران در سالهای 1376به بعد است در موسیقی با خوانندگانی چون حمیدرضا نوربخش و عبدالحسین مختاباد همکاری داشته است. استاد سیدخاوری بنیان گذار اولین آموزشگاه موسیقی به شیوه امروز در شهر قم از سال 1368تا کنون است و اولین اجازه نامه آموزش موسیقی در قم از طرف اداره کل فرهنگ و ارشاد استان قم برای وی صادر گردیده است و تاکنون قریب به هزار نفر نزد وی موسیقی آموخته اند که از شاگردان وی می توان به آقایان محمد حسین عباسی، داودفراهانی، مصطفی سیادت، علیرضاگیتی رخ، سپهرلاجوردی،حامد حافظی،شریف زاده، محمد یوسفی و همچنین خانمها انسیه پارسایی،فرناز طاهری، ایمانیان، وامقیان و دیگران نام برد که امروزه در عرصه موسیقی به طور حرفه ای فعالیت دارند و به حفظ و اشاعه هنر اصیل موسیقی ایرانی در سراسر کشور اشتغال دارند. ایشان عضو هیئت مؤسس انجمن موسیقی ایران و نیز دارای سابقه عضویت در انجمن موسیقی برای چندین دوره متوالی و نیز کارشناس رسمی موسیقی در هیئت نظارت استان می باشند. آنچه مبرهن است اینکه گسترش موسیقی در شهر قم بدون تلاش های سالیان متمادی و پایمردی و اعتقاد وی در کسب جایگاه این هنر والا هرگز ممکن نبود. وی فارع التحصیل رشته نوازندگی ساز ایرانی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران با کسب نمره عملی یک در آزمون ورودی است .
روزهای حضور
سه شنبه
سید مرتضی سید خاوری لنگرودی
در حال بارگذاری ...