025-32931503-4
09384652868
قم، 45 متری صدوق، نبش کوچه 11، زیرزمین داروخانه صادقی، پلاک 189

ناصر جساس


آقای ناصر جساس متولد شهر قم.موسيقى را با ساز تمبک از سال ١٣٨٩ و نزد جناب آقای  رامین علیپورو پس از آن نیز از محضر اساتیدی همچون رضا خراشادى زاده ، جعفر قاضى عسگر و نويد افقه بهره جست.


فعالیت های اجرایی:

اجراهای متعدد با گروه نوروز صبا و نی نوازان صبا در شهرهای مختلف
همنوازیهای مختلف با هنرمندان شهر قم بصورت خصوصی
همکاری با گروه های روح افزا ، کبکبه تنبک و اجرا در خانه موسيقى ایران به همراه گروه صفير

روز حضور: یکشنبه
پیشینه هنری
اجراهای متعدد با گروه نوروز صبا و نی نوازان صبا در شهرهای مختلف
همنوازیهای مختلف با هنرمندان شهر قم بصورت خصوصی
روزهای حضور
یکشنبه
ناصر جساس
در حال بارگذاری ...