025-32931503-4
09384652868
قم، 45 متری صدوق، نبش کوچه 11، زیرزمین داروخانه صادقی، پلاک 189

سیدشهاب کرمی

 
فراگیری موسیقی از سنین کودکی با ساز تنبور، فراگیری شیوه استاد سید قاسم افضلی در خانواده، فراگیری شیوه منطقه گهواره و شاگردی نزد استاد طاهر یارویسی، فراگیری شیوه صحنه با دنبال کردن آثار سید خلیل عالی‌نژاد.
ورود به دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۳ با ساز تخصصی سه‌تار و شاگردی نزد اساتید داریوش پیرنیاکان، هومان اسعدی، سیامک جهانگیری، سهراب کاشف، امین هنرمند و ...
فراگیری سه‌تار نزد اساتید مسعود شعاری و بهداد بابایی
فراگیری آواز نزد اساتید مظفر شفیعی، حمیدرضا نوربخش و امیر اثنی‌عشری
دو مقاله در دست چاپ در زمینه مقامات تنبور
پیشینه هنری
فراگیری سه‌تار نزد اساتید مسعود شعاری و بهداد بابایی
فراگیری آواز نزد اساتید مظفر شفیعی، حمیدرضا نوربخش و امیر اثنی‌عشری
دو مقاله در دست چاپ در زمینه مقامات تنبور
روزهای حضور
چهارشنبه
سیدشهاب کرمی
در حال بارگذاری ...