025-32931503-4
09384652868
قم، 45 متری صدوق، نبش کوچه 11، زیرزمین داروخانه صادقی، پلاک 189

سید سعید کاظم زاده

مدرس دروس آمادگی کنکور هنر(خلاقیت موسیقی)، پیانو، سلفژ، تئوری موسیقی، هارمونی و کنترپوان در آموزشگاه موسیقی مکتب خانه میرزاعبدالله (قم)
متولد ۱۳۶۲ قم
دانشجوی ترم سوم کارشناسی ارشد اتنوموزیکولوژی دانشگاه هنر تهران وی موسیقی را از سال ۱۳۸۱ و با ساز نی نزد استاد حسن کیانی نژاد آغاز کرده و سپس نزد جمشید هادیان ادامه داد.
ایشان با ورود به کنسرواتوار تهران در سال ۱۳۸۸ به ساز پیانو علاقه مند شده و در آنجا نزد دکتر الکساندر این ساز را (پیانو) را آموزش دید. همچنین نزد دکتر مارینا آقابکیان تئوری، هارمونی و سلفژ کلاسیک به آموزش دید. وی همچنین آواز کلاسیک را از سال ۱۳۹۱ نزد آرمینه درمگردی چیان و هارمونی، کنترپوان، فرم، آنالیز، سلفژ و آهنگسازی را نزد استاد پویان نادری از اساتید کنسرواتوار کمیتاس ارمنستان فرا گرفت.
ایشان پس از آن توانست با رتبه ی ۱۰ در مهر ۱۳۹۷ وارد دانشکده ی هنر تهران شود و در آنجا اتنوموزیکولوژی را نزد اساتید دکتر کیوان آقا محسنی، دکتر مریم قرسو، دکتر ساسان فاطمی، دکتر سید حسین میثمی، دکتر هومان اسعدی، دکتر علی مرآتی و دکتر بابک خضرائی آموخت.
سوابق پژوهشی و اجرایی:
- پایان نامه با عنوان 《آواها و نوا های عزاداری در زیست فرهنگی قم》زیر نظر دکتر قرسو
- ترجمه ی مقاله ی موسیقی جهان اسلام
- کار و ترجمه بر روی رساله های موسیقی 《اللحو و الملاهی》و《الکافی فی الموسیقی》
- وی کتابی در مورد موسیقی شهر قم در دست انتشار دارد که جزئی از پایان نامه ی وی می باشد.
- اخذ مدرک پایان کار در همایش اتنوموزیکولوژی موزه ی موسیقی تهران با عنوان 《موسیقی در فضای شهری》زیر نظر پروفسور کریستین کلنکه و دکتر آقا محسنی در آذر ۱۳۹۷
- اخذ مدرک پایان کار در همایش اتنوموزیکولوژی موزه ی موسیقی تهران با عنوان 《تولید و تدوین فیلم های اتنوموزیکولوژی》زیر نظر پروفسور نپوموک ریوا و دکتر آقا محسنی در شهریور ۱۳۹۸
- ساخت فوگ دو صدایی در تنالیته ی C dur در مهرماه ۱۳۹۸
- ساخت پرلود در تنالیته ی A moll در آبان ماه ۱۳۹۸مدرس دروس آمادگی کنکور هنر(خلاقیت موسیقی)، پیانو، سلفژ، تئوری موسیقی، هارمونی و کنترپوان در آموزشگاه موسیقی مکتب خانه میرزاعبدالله (قم)
متولد ۱۳۶۲ قم
پیشینه هنری
-پایان نامه با عنوان 《آواها و نوا های عزاداری در زیست فرهنگی قم》زیر نظر دکتر قرسو
- ترجمه ی مقاله ی موسیقی جهان اسلام
- کار و ترجمه بر روی رساله های موسیقی 《اللحو و الملاهی》و《الکافی فی الموسیقی》
- وی کتابی در مورد موسیقی شهر قم در دست انتشار دارد که جزئی از پایان نامه ی وی می باشد.
- اخذ مدرک پایان کار در همایش اتنوموزیکولوژی موزه ی موسیقی تهران با عنوان 《موسیقی در فضای شهری》زیر نظر پروفسور کریستین کلنکه و دکتر آقا محسنی در آذر ۱۳۹۷
- اخذ مدرک پایان کار در همایش اتنوموزیکولوژی موزه ی موسیقی تهران با عنوان 《تولید و تدوین فیلم های اتنوموزیکولوژی》زیر نظر پروفسور نپوموک ریوا و دکتر آقا محسنی در شهریور ۱۳۹۸
- ساخت فوگ دو صدایی در تنالیته ی C dur در مهرماه ۱۳۹۸
- ساخت پرلود در تنالیته ی A moll در آبان ماه ۱۳۹۸
روزهای حضور
دوشنبه، پنجشنبه
سید سعید کاظم زاده
در حال بارگذاری ...