025-32931503-4
09384652868
قم، 45 متری صدوق، نبش کوچه 11، زیرزمین داروخانه صادقی، پلاک 189

عاطفه تربتی

سرکار خانم عاطفه تربتی
متولد 1365 تهران
مدرس تار و سه تار ویژه بانوان در آموزشگاه موسیقی مکتب خانه میرزاعبدالله قم
فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی نوازندگی ساز ایرانی از دانشگاه عالی موسیقی تهران
گواهی پایان دوره ی موسیقی کودک زیر نظر استاد ناصر نظر
استادان : حسین دهلوی، هوشنگ ظریف، شریف لطفی، بهروز همتی، مهران مهرنیا، علی اکبر شکارچی
فعالیت های اجرایی به سرپرستی خانم پریچهر خواجه،سعید ثابت و گروه کر فرهنگسرای ارسباران به سرپرستی سرژیک میرزاییان
پیشینه هنری
فعالیت های اجرایی به سرپرستی خانم پریچهر خواجه،سعید ثابت و گروه کر فرهنگسرای ارسباران به سرپرستی سرژیک میرزاییان
گواهی پایان دوره ی موسیقی کودک زیر نظر استاد ناصر نظر
روزهای حضور
پنجشنبه
عاطفه تربتی
در حال بارگذاری ...