025-32931503-4
09384652868
قم، 45 متری صدوق، نبش کوچه 11، زیرزمین داروخانه صادقی، پلاک 189

محمد حسین عباسیان قمی

آقای محمد عباسیان قمی متولد 1350 قم
مدرس و نوازنده تا و سه تار آموزشگاه موسیقی مکتب خانه میرزاعبدالله قم
وی از سال 1369 با حضور در کلاسهای خصوصی آقای دکتر مرتضی سید خاوری به مدت 5 سال به یادگیری سه تار پرداختند و بعد از آن به مدت 2 سال نزد آقای داوود آزاد ردیف را به شیوه استاد سعید هرمزی ادامه دادند. در سال 1378 در محضر استاد کیوان ساکت به فراگری سبک و تکنیک های موسیقی پرداختند. از سال 1377 در انجمن نمایش قم به عنوان نوازنده و آهنگساز همکاری کردند و عضو انجمن موسیقی قم می باشند.
دریافت رتبه اول آهنگسازی و نوازندگی از جشنواره سراسری سوره در سال 1380کرمانشاه، دریافت رتبه اول آهنگسازی جشنواره بین المللی ایران زمین در سال 1381 اهواز، دریافت رتبه اول آهنگسازی جشنواره تئاتر کرمان سال 1382، دریافت رتبه اول آهنگسازی جشنواره تئاتر همدان در سال 1385، موسیقی نمتیش سلطان و غلام در جشنواره وتوس در ترکیه شهر آنکارا سال 1384، همکاری با واحد موسیقی صدا و سیمای استان قم و... 12 سال سابقه تدریس و تاسیس آموزشگاه چکاوک، عضو وابسته یک خانه موسیقی ایران بوده و دارای کارت صلاحیت تدریس و...

پیشینه هنری
دریافت رتبه اول آهنگسازی و نوازندگی از جشنواره سراسری سوره در سال 1380کرمانشاه، دریافت رتبه اول آهنگسازی جشنواره بین المللی ایران زمین در سال 1381 اهواز، دریافت رتبه اول آهنگسازی جشنواره تئاتر کرمان سال 1382، دریافت رتبه اول آهنگسازی جشنواره تئاتر همدان در سال 1385، موسیقی نمتیش سلطان و غلام در جشنواره وتوس در ترکیه شهر آنکارا سال 1384، همکاری با واحد موسیقی صدا و سیمای استان قم و... 12 سال سابقه تدریس و تاسیس آموزشگاه چکاوک، عضو وابسته یک خانه موسیقی ایران بوده و دارای کارت صلاحیت تدریس و...
روزهای حضور
شنبه، یکشنبه
محمد حسین عباسیان قمی
در حال بارگذاری ...