025-32931503-4
09384652868
قم، 45 متری صدوق، نبش کوچه 11، زیرزمین داروخانه صادقی، پلاک 189

فرشاد مالمیری

فرشاد مالمیری متولد 1370فعالیت موسیقی خود را با ساز سنتور از سال 83شروع نمود و پس از گذراندن دوره مقدماتی برای دوره های عالی از نزد اساتیدی چون اردوان کامکار .مسعود شناسا و علی بهرامی فر بهره برد.
وی در سال 86در جشنواره استانی رتبه اول در بخش تکنوازی سنتور ودرسال 87رتبه دوم تکنوازی در سال 92 در بخش اهنگسازی و سرپرست گروه مهردر بخش گروهی رقابتی جشنواره رتبه اول را کسب کرد در سال 95اولین دوره جشنواره مسابقات دانشجویی رتبه اول در بخش تکنوازی و اجرا با گروه شمس در فستیوال موسیقی در روسیه سال95..ودر حال حاضر دانشجو کارشناسی موسیقی میباشد.
پیشینه هنری
وی در سال 86در جشنواره استانی رتبه اول در بخش تکنوازی سنتور ودرسال 87رتبه دوم تکنوازی در سال 92 در بخش اهنگسازی و سرپرست گروه مهردر بخش گروهی رقابتی جشنواره رتبه اول را کسب کرد در سال 95اولین دوره جشنواره مسابقات دانشجویی رتبه اول در بخش تکنوازی و اجرا با گروه شمس در فستیوال موسیقی در روسیه سال95..ودر حال حاضر دانشجو کارشناسی موسیقی میباشد.
روزهای حضور
شنبه
فرشاد مالمیری
در حال بارگذاری ...