025-32931503-4
09384652868
قم، 45 متری صدوق، نبش کوچه 11، زیرزمین داروخانه صادقی، پلاک 189

نتیجه تراکنش بانکی

محسن جعفری

نوازنده و مدرس گیتار در سبک های جز و جیبسی جز ایشان موسیقی را از 17 سالگی نزد استاد ابراهیم شکری آغاز نمود وپس از گذراندن دوره ابتدایی و متوسطه نزد ایشان برای فراگیری دوره عالی به مدت پنج سال محضر استاد نیما احمد دخت را در تهران درک نمود. وی همچنین در مباحث نظری موسیقی از جمله تئوری و هارمونی از دانش اساتید فرزاد دانشمند وحمزه یگانه بهره جست.وی پس از آشنایی با ماهان میرعرب نزد ایشان به فراگیری سبک جز پرداخت که این شاگردی حدود 4 سال ادامه داشت وپس از مهاجرت وی به اتریش جهت تکمیل دوره ی هم نوازی نزد استاد -- - به آموخته هایش افزود وهمچنین سبک جیبسی جز رانزد اساد کیوان کیارش تلمذ نمود . وی اکنون دوره های عالی سبک جز با متد اساتیدی همچون آنجلود باروجنگوراینهارد به صورت مجازی در محضر اساتید ...،کلیمنت رابل ،فرانک وینگولا آموزش می بیند. ایشان همچنین در زمینه فلسفه ،فلسفه هنر وزیبا شناسی دارای مطالعات گسترده ای می باشند.
پیشینه هنری
14 سال آموزش موسیقی به علاقمندان در آموزشگاه های شهرهای قم ،کاشان وتهران
- اجرای دونوازی گیتار در باب ادبیات پایداری آمریکای لاتین د ردانشگاه علوم قضایی قم
-اجرای کوارتت جز و بوسانوا در خانه تشکل های غیر دولتی
-اجرای سبک جیبسی جز در فرهنگ سرای کلهری
- اجراهای پراکنده در شهر های مختلف
روزهای حضور
سه شنبه
محسن جعفری
در حال بارگذاری ...