025-32931503-4
09384652868
قم، 45 متری صدوق، نبش کوچه 11، زیرزمین داروخانه صادقی، پلاک 189

موسیقی کودک (ارف)

مدرس موسیقی کودک
ایشان دانش آموخته ی مقطع کارشناسی رشته روانشناسی بالینی می باشند.
و موسیقی را با ساز سه تار و از سن ۱۸ سالگی نزد استاد مرتضی سید خاوری شروع کرد بین سالهای ۷۶ تا ۷۸ به فراگیری ردیف میرزاعبدالله نزد ایشان پرداخت.
در حال بارگذاری ...