کلاس های موسیقی کودک آموزشگاه مکتب خانه میرزاعبداله روز های شنبه و یکشنبه با تدریس خانم خاوری برگزار میشود.
( بازدید حضوری روزهای شنبه و یکشنبه عصر با هماهنگی قبلی)