025-32931503-4
09384652868
قم، 45 متری صدوق، نبش کوچه 11، زیرزمین داروخانه صادقی، پلاک 189

فلوت

مدرس و نوازنده آموزشگاه موسیقی مکتب خانه میرزاعبدالله فارغ التحصبل هنرستان موسیقی اصفهان تحت آموزش حامد یونسی و فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی هنرهای زیبا دانشگاه تهران عضویت در انجمن فلوت ایران از سال 93
در حال بارگذاری ...